podlahy, interiéry, komplexné stavebné riešenia
... vyše 20-ročná tradícia na slovenskom a českom trhu

referencie

Prehľad vybraných realizácií - povlakové krytiny:

 • FN Nitra
 • Style Mont TO ZŠ
 • Bioenergetická spoločnosť NR
 • LIV NR
 • UKF NR
 • Kardiocentrum NR
 • Civilko BA, TO, LV
 • Hurbag BA
 • Jessenius NR
 • ProCare poliklinika Sereď, NR, KE
 • Kanvod ZM, UKF NR
 • Inpek SPU NR
 • Elmar TO
 • Constahl NR
 • Avion Shopping Park BA
 • Spojená škola NR
 • Demav TO
 • Zubné ambulancie NR, TO, LV, BA, Sereď
 • VSEP NR
 • Súkromné lekárske ambulancie NR, BA

Prehľad vybraných realizácií - športové povrchy:

 • Fitness UKF NR, telocvičňa TO vrátane obkladu a vybavenia
 • Posilňovňa Gymnázia NR

Prehľad vybraných realizácií - zdvojené podlahy:

 • Nexis Humenné - antistatické protipožiarne prevedenie
 • LIV BA
 • VEOLIA NR

Prehľad vybraných komplexných stavebných projektov:

 • Polyfunčný objekt Nitra, novostavba
 • Polyfunkčný objekt - administratívna budova Eminent - S, NR
 • Rekonštrukcia - Neurologický pavilón FNSP NR
 • Rekonštrukcia - Administratívna budova, Leopoldov
 • Rekonštrukcia - Admininistratívna budova, NR
 • Rekonštrukcia - Administratívna budova I, Želiezovce
 • Interiér - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, BA
 • Rekonštrukcia - Administratívna budova II, Želiezovce
 • Kompletné rekonštrukcie výrobných hál, Želiezovce, 3600 m2, 1300 m2 a 840 m2
 • Obchodné priestory spol NEXT Aupark, Eurovea, Avion BA
 • Obchodné priestory spol. NEXT Chodov, Letňany, NMT, Paládium Praha
 • Obchodné priestory spol. NEXT Jihlava, Brno, Budapešť West End, Vaci utca
 • Obchodné priestory Mothercare Eurovea, Aupark Bratislava
 • Obchodné priestory The Body Shop Eurovea BA, Olympia Brno, Chodov Praha
 • Obchodné priestory spol. Mánia, Timberlane Aupark, Eurovea BA
 • Tatrabanka regionálne centrum, NR
 • Tatrabanka pobočka, BA 
 • Kompletná realizácia lekárne v OD Tesco Trnava a NR
 • Kompletná rekonštrukcia zasadačky na OU v Leopoldove
 • Kompletné rekonštrukcie budov vo FNSP, NR
 • Kompletné rekonštrukcie jedální a vývarovní v Želiezovciach a v Dubnici nad Váhom
 • Kompletná rekonštrukcia interiéru - Poliklinika Sereď
 • Kompletná rekonštrukcia interiéru a exteriéru obchodnej budovy v Uherskom Brode
 • Realizácia interiérov - presklených priečok a stien v NR a BA
 • Relizácua kompletných rekonštrukcií rodinných domov NR a BA

Na uvedených projektoch vystupovala spol. Eminent-S ako vyšší dodávateľ stavby a to s podstatným podielom realizácie vlastnými kapacitami a s komplexnou realizáciou a kolaudáciou: 

 • stavebné e technologické vonkajšie a vnútorné demolačné práce
 • sadrokartóny podhľady, maľovky
 • zdravotechnika, požiarne a plynové rozvody
 • sklené výplne a steny (výklady), hliníkové a plastové dvere, steny a okná, automatické rolovacie mreže, oceľové konštrukcie, prístrešky, strechy
 • ZODT - odvod dymu, rolovacie steny
 • el. inštalácie, slaboprúd, PC rozvody, hromozvody
 • vzduchotechnika, klimatizácia, kúrenie
 • sprinkléry, EPS, zabezpečovacia technika, kamerové systémy, ozvučenie
 • projektová a kompletná inžinierska činnosť
 • konečné úpravy podláh, stropov a stien vrátane obkladov, tapiet, náterov, dlažieb
 • kovové a drevené konštrukcie, schody, fasády, zateplenie, strešné plášte a izolácie

Realizované projekty v zahraničí spĺňali príslušné miestne a európske normy a boli ukončené s platnými miestnymi revíznymi správami, certifikátmi a pod. pre úspešné skolaudovanie zrealizovaného diela.