podlahy, interiéry, komplexné stavebné riešenia
... vyše 20-ročná tradícia na slovenskom a českom trhu

zdravotníctvo

recepcia a spoločné priestory (kompaktný homogénny vinyl IQ, celoplošne lepené luxusné vinylové dielce, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence) 

chodba (kompaktný homogénny vinyl IQ, stenové obklady, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence)

čisté priestory a operačné sály (stenové obklady, kompaktný homogénny vinyl IQ, elektrostatické vinylové podlahy)

rádiologické priestory (kompaktný homogénny vinyl IQ, elektrostatické podlahy vinyl / prírodné linoleum)

izby pre pacientov (kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, kompaktný homogénny vinyl IQ, stenové obklady, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Excellence)

kúpeľňa / sociálne zariadenie (protišmykové podlahy - Granit Safe.T, stenové obklady - Wallgard, podlahy do mokrých prevádzok - Granit Multisafe / Safetred Aqua / Optima Multisafe / Multisafe Aqua)

jedáleň / bufet (kompaktný homogénny vinyl IQ, celoplošne

lepenéluxusné vinylové dielce, stenové obklady, kompaktný heterogénny vinylAcczent Excellence)

ošetrovne (kompaktný homogénny vinyl Premium / IQ, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, stenové obklady)

sterilizačná jednotka (kompaktný homogénny vinyl IQ, protišmykové podlahy, stenové obklady)

toalety (protišmykové podlahy, stenové obklady)

schodisko (akustický heterogénny vinyl Tapiflex Stairs, kompaktný homogénny vinyl Premium / IQ)


serverovňa (elektrostatické podlahy - prírodné linoleum / vinyl)

administratívne priestory (voľne kladené luxusné vinylové dielce, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Excellence)

skladovací priestor (kompaktný homogénny vinyl Premium, linoleum Compakt xf, voľne kladené luxusné vinylové dielce, stenové obklady)