podlahy, interiéry, komplexné stavebné riešenia
... vyše 20-ročná tradícia na slovenskom a českom trhu

ubytovanie a pohostinstvo

recepcia a spoločné priestory (luxusné vinylové dielce voľne kladené, celoplošne lepené, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence)

chodby

izby / luxusné izby

reštaurácia

fitness centrum

kancelárske a zasadacie miestnosti

toalety

schodisko

skladovacie priestory

kuchyňa a práčovňa

serverovňa