podlahy, interiéry, komplexné stavebné riešenia
... vyše 20-ročná tradícia na slovenskom a českom trhu

školstvo

 

recepcia a spoločné priestory (kompaktný homogénny vinyl IQ, celoplošne lepené luxusné vinylové dielce, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence) 

chodby (kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, kompaktný homogénny vinyl IQ, linoleum Compact xf, stenové obklady, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Excellence)

učebne (kompaktný homogénny vinyl IQ, linoleum Compakt xf, stenovýobklad, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, akustický

heterogénny vinyl Tapiflex Excellence) 

jedáleň, bufet (kompaktný homogénny vinyl IQ, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, celoplošne lepené luxusné vinylové dielce, stenové obklady, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Evolution)
 

toalety (protišmykové podlahy, podlahový systém pre vlhké miestnosti - steny mokrých prevádzok)

športová hala (športové povrchy Omnisports, SMatch-It, Lumaflex)

šatne, sprchy (podlahový systém pre vlhké miestnosti - podlahy do mokrých prevádzok, steny mokrých prevádzok, protišmykové podlahy) 

schodisko (kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, kompakrtný homogénny vinyl IQ, stenové obklady, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Stairs)

jasle, škôlky (kompektný homogénny vinyl IQ, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Excellence, Essential, linoleum Acoustic xf, stenové obklady) 

fyzikálne a chemické laboratórium (kompaktný homogénny vinyl IQ, 

protišmykové podlahy,elektrostatické podlahy - prírodné linoleum, stenové obklady)

knižnica, prednášková sála (akustický heterogénny vinyl Tapiflex Excellence, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, linoleum Acoustic xf, celoplošne lepené luxusné vinylové dielce)

kuchyňa (protišmylové podlahy, stenové obklady)

študentská izba (celoplošne lepené luxusné vinylové dielce, podlahové systémy do vlhkých miestností - podlahy do mokrých prevádzok, kompaktný homogénny vinyl IQ, kompaktný heterogénny vinyl Acczent Excellence, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Essential)

administratívne priestory (voľne kladené luxusné vinylové dielce, akustický heterogénny vinyl Tapiflex Excellence)

serverovňa (elektrostatické podlahy - vinyl, prírodné linoleum)

skladovací priestor (kompaktný homogénny vinyl Premium, linoleum Compact xf, voľne kladené luxusné vinylové dielce, stenové obklady)