podlahy, interiéry, komplexné stavebné riešenia
... vyše 20-ročná tradícia na slovenskom a českom trhu

kancelárie a verejné inštitúcie

recepcia a spoločné priestory

otvorené priestory

kancelárie

chodby

schodisko

skladovací priestor

toalety

serverovňa

jedáleň / bufet