podlahy, interiéry, komplexné stavebné riešenia
... vyše 20-ročná tradícia na slovenskom a českom trhu

kontakty

NÁZOV: 

Eminent-S, spol. s .r. o.

ADRESA SÍDLA:

Levická 12, 949 01 Nitra

ADRESA PREVÁDZKY:

Levická 12, Levická 16, 949 01 Nitra

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vl. č. 1231/N

IČO: 34119566

DIČ: 2020407257

TELEFÓN:

Sekretariát: 037/6513070

Komplexné riešenia objektov:

Jaroslav Bíro: 0903479113

Ing. Peter Starovič: 0903424904

Info:

Mgr. Lucia Bakó Klepancová: 0903622029

FAX:

0376922806

MAIL:

lklepancova@gmail.com

klepanec@eminent-s.sk

Facebook: